Sự tích truyền kỳ về Khổng Minh – Gia Cát Lượng

Đối với người dân Trung Quốc nói riêng, họ đặc biệt tự hào vì đất nước mình có một vị quân sư nổi tiếng cả Thế Giới như Khổng Minh, ngoài là một vị quân sư giỏi còn là một nhà tiên tri vĩ đại, ông có thể tiên lượng được trước những điều mà không ai biết cả.

Với trí tuệ hơn người, khí chất và tài năng rất lỗi lạc nên hậu thế rất lấy làm khâm phục, lịch sử luôn ghi tên và tưởng nhớ tới công lao của ông. Ngày nay người ta tôn thờ Gia Cát Lượng bằng cách đặt tượng gỗ Khổng Minh trong nhà với hy vọng sẽ nhận được trí tuệ tài ba như ông.

Tiểu sử của Gia Cát Lượng

Phỏng theo chiều dài lịch sử thì Gia Cát Lượng là một trong những người con của họ Gia Cát hiếm hoi, có tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, cũng có nhiều người gọi Gia Cát Lượng là Ngọa Long tiên sinh. Là một người rất giỏi thao lược dùng bình do đó trong thời Hán Thục đã giúp Lưu Bị lập nước. Đó là về quân sự đã là một người tài ba, nhưng còn hơn thế, Khổng Minh còn là một nhà phát minh xuất chúng một nhà học giả tuyệt vời.

Công trình nghiên cứu của ông đã sáng tạo ra Nỏ Khổng Minh, trận Bát Quái, bánh màn thầu nổi tiếng Thế Giới, Đèn Khổng Minh. Từ những công trình của Khổng Minh cho chúng ta thấy ông là một người mà cả triệu người mới có một.

Tiên đoán như thần

Có một câu chuyện rất nổi tiếng nói về Khổng Minh đó là lúc sắp xa lìa cõi đời, ông có dặn con cháu của mình đó là sau khi ông chết, con cháu của ông sẽ gặp tai họa lớn, lúc đó hãy phá nhà và ông có để 1 bọc giấy ở trong tường, trong đó có ghi cách vượt qua kiếp nạn chết ngời đó.

Truyện kể rằng sau khi Gia cát Lượng qua đời thì Tư Mã Viêm lên ngôi vua, trong chiều của Tư Mã Viêm có hậu thế nhà Gia Cát. Ông ta liền tìm cách để trừng trị con cháu của họ này. Nhân cơ hội một lần gặp mặt viên tướng Gia Cát thì vị vua có dò hỏi trước khi chết Gia Cát Lượng có nhắc nhở điều gì. Viên Quan đó cũng kể hết cho nhà vua nghe, thấy vậy liền hạ lệnh dỡ nhà Gia Cát để lấy bọc giấy mà Gia Cát Lượng để lại. Trong giấy đó viết chỉ để cho vua đọc, vua mở ra đọc, trong đó ghi lùi lại ba bước. Vua lùi lại theo lời giấy viết ba bước, rồi bỗng chốc chiếc xà ở trên nóc rơi thẳng xuống trước mặt Tư Mã Viên, ông ta vô cùng kinh hãi đọc tiếp, thì trong bức thư có ghi ta đã cứu mạng ngươi, ngươi hãy giữ lại mạng cho hậu thế của ta.

Được phen kinh hãi, lại đọc được những lời tiên tri dự liệu như thần này, Tư Mã Viên vô cùng khâm phục Gia Cát Lượng, sau đó đã tha bổng cho viên tướng hậu thế nhà Gia Cát.

Không những như vậy, Gia Cát Lượng còn biết được vận mạng sau này của bản thân nên trước khi chết, ông đã truyền về việc lo cho đám ma của mình, ông nói sau khi chết hãy bỏ xác vào quan tài rồi cột dây thừng xung quanh cho binh sĩ khiêng cùng với đoàn quân rút về Hán Trung. Nơi nào mà dây đứt thì chôn Gia Cát Lượng ở đó. Người ta kể răng sau khi Gia Cát Lượng quy tiên thì quân lính làm đúng như lời ông rặn, đi mãi mà dây thừng không đứt nhưng bỗng nhiên khi tới núi Định Quân thì dây lại đứt, quan tài rơi xuống lăn đúng vào một chỗ vừa khít quan tài của Gia Cá Lượng.

Trên đây là những điển tích vô cùng ly kỳ của vị anh hùng kiệt xuất này, thời nay người ta tưởng nhớ và tỏ lòng tôn kính bằng cách tạc tượng của Gia Cát Lượng bài trí trong nhà.

Mời quý vị độc giả tham khảo các mẫu tượng gỗ Khổng Minh đẹp và chất lượng: https://phodogo.net/tuong-go-khong-minh.chtml