Sự tích Phật Bà Quan Âm và các bức tượng gỗ phật Quan Âm phổ biến

Tượng Phật Bà Quan Âm là một bức tượng gỗ được rất nhiều các đền chùa, hoặc chính người dân có thể thờ tại gia, trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt theo tín ngưỡng Phật Giáo thì Phật Bà Quan Âm luôn giữ một vị trí tối quan trọng.

Theo truyền thuyết thì đức Phật Bà Quan Âm chỉ đứng sau đức Phật Như Lai, chính vì điều đó nên con dân của Ngài luôn tôn kính.

Sự tích Phật Bà Quan Âm

Trong một kiếp người, khi đó chưa tu theo hạnh bồ tát, khi đó Ngài là một vị thái tử có tên là Bất Huyền, con của một vị vua tên là Tránh Niệm. Thời đại đó Phật Bảo Tạng ra đời và truyền bá khắp nơi về đạo Phật, rất nhiều người được giáo hóa và hiểu ra chân lý cuộc đời nhờ đạo phật, do vậy người theo thờ phật ngày càng tăng. Vua Tránh Niệm thấy vậy cũng tìm hiểu thì sau đó vị vua này cũng rất tôn sùng theo Nhà Phật.

Vua Tránh Niệm thể hiện niềm tôn sùng của mình bằng cách phát tâm, mua đủ thứ sính lễ quý hiếm đến cúng phật trong vòng ba tháng. Vua tin rằng hành động này của mình là một hành động rất tốt, do vậy khuyên các quan đại thần trong chiều cũng làm như Ngài, đặc biệt là người con trai, thế tử Bất Huyền rất ngoan ngoãn luôn nghe lời cha, cũng phát tâm mua sính lễ cúng dường phật đủ ba tháng chưa một lần chễ lải.

Một vị quan đại thần có tên là Bảo Hải, chính là cha của Đức Phật Bảo Tạng thấy Thái Tử cũng một lòng vì cầu nguyện đạo phật, liền chỉ Bất Huyền tu theo hạnh Bồ Tát, Đạo Vô Thượng Bồ Đề, bởi có những hạn chế mà cách làm hiện nay của thế tử và vua cha đang không thật sự tốt. Nhờ có cuộc trò chuyện này với Bảo Hải, Bất Huyền mới hiểu ra ngọn ngành, bèn thỉnh tới Đức Phật xin theo tu hành, với ý nguyện sẽ cứu giúp bất cứ ai trên đời này gặp những điều không may, không tốt và hướng người đó tu hành để cuộc sống trở nên hạnh phúc và tốt đẹp hơn.

Do rộng lòng từ bi và bác ái nên Đức Bảo Tạng Như Lai đã chứng tâm và đặt cho Bất Huyền pháp hiệu là Quán Âm Bồ Tát.

Các bức tượng gỗ tả Đức Phật Quan Âm phổ biến

Ngày nay, do nhu cầu tu tại gia tăng nhanh, từ đó nhu cầu thỉnh tượng tăng rất nhanh chóng, do vậy để đáp ứng từng nhu cầu các nghệ nhân đã nghiên cứu ra rất nhiều các thế phật Quan Âm bồ tát khác nhau và rất nghệ thuật cũng như đẹp mắt mà không mất đi phần tôn nghiêm nào của đức phật, nhưng dù có thay đổi thế nào thì đức phật Quan Âm luôn có hai thế phật đó là đứng và ngồi.

Đức phật Quan Âm đứng trên bệ sen, hoặc ngồi trên bệ sen

Bệ sen tượng trưng cho sự thuần khiết, trong trắng, sạch sẽ, đó là hình ảnh vô cùng thiêng liêng trong Nhà Phật, là biểu tượng của sự thanh tịnh. Đức Phật Quan Âm có thể đứng hoặc ngồi trên bệ sen đó, với tư thế đang bay, hoặc đang ngồi thiền thể hiện sự thanh tịnh và lòng tư bi bác ái.

Ngoài ra thì trên tay Ngài thường có một bình cam lộ, bên trong bình cam lộ có nhành liễu, nhành liễu và bình cam lộ tượng trưng cho pháp bảo cứu giúp chúng sanh của phật Quan Âm dùng để cứu khổ cứu nạn, người luôn dùng cam lộ đó vẩy vào chúng sanh để làm phép.

Ngoài ra các hình tượng có thể là Ngài có nhiều đầu, nhiều tay cũng là một hình ảnh của đức Phật Bà Quan Âm.

Trên đây là những điều chia sẻ của chúng tôi về tượng gỗ Phật Bà Quan Âm, hy vọng giúp quý bạn đọc tìm thấy điều mà mình đang muốn tìm hiểu.