Sự tích Đạt Ma Sư Tổ

Là một vị tổ vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc bởi Bồ Đề Đạt Ma chính là người sáng tạo ra Phật Pháp Thiền Tông rất nổi tiếng và được nhiều Phật Tử tôn sùng, mang tới cho Trung Quốc võ thuật thiếu lâm nổi tiếng khắp Thế Giới vào thời đại ngày nay.

Vừa là để thể hiện đức tin của mình hơn nữa cũng là để thể hiện niềm tôn sùng nên tượng Đạt Ma được làm bằng gỗ là sáng tạo của nhân dân tả lại hình dáng của một vị tổ thay đổi tín ngưỡng to lớn.

Truyền thuyết về Đạt Ma Sư Tổ

Là đệ tử trân truyền của Bát Nhã Đa La vị tổ thứ 27 của Nhà Phật thời bất giờ. Pháp hiệu Bồ Đề Đạt Ma cũng là do sư phụ Bát Nhã Đa La của mình đặt cho, Đạt Ma Sư Tổ sau này chính là sư phụ của Huệ Khả là tổ thứ 2 của phái Thiền trung Quốc.

Sau nhiều năm từ khi được Bát Nhã Đa La thu nhận, nhờ có trí thông minh hơn người và sự tu hành chăm chỉ cho nên Bát Nhã Đa La đã được lựa chọn làm người kế vị, từ đó trở thành vị tổ thứ 28 của Nhà Phật. Đây là vài nét điểm qua của Bồ Đề Đạt Ma, theo truyền thuyết kể về ngọn nguồn lai lịch của Ngài, thì Bồ Đề Đạt Ma là con trai thứ ba của vua nước Hương ở phía Nam của Thiên Trúc. Là vị tổ sáng tạo ra môn phái thiền tông của Trung Quốc, nhưng gốc gác và lai lịch của Ngài là ở bên Thiên Trúc tức là Ấn Độ bây giờ.

Theo cơ duyên có một lần cha của mình tức là quốc vương đã mời Bát Nhã Đa La đến truyền giáo về Đạo Phật. Rất may mắn Bồ Đề Đạt Ma được gặp Bát Nhã Đa La tại đó, không những thế lại được cùng bàn luận về chữ tâm. Thấy được ngộ tính cao lại có tinh thần ham học hỏi, sau đó Bát Nhã Đa La đã thu hận Bồ Đề Đạt Ma làm đệ tử. Được truyền giáo tận tình nên sau nhiều năm tu hành hơn nữa lại là người vô cùng thông minh nên Bồ Đề Đạt Ma đã được sư phụ của mình là Bát Nhã Đa La chọn làm người thừa kế và trở thành vị tổ thứ 28 ở Thiên Trúc thời bấy giờ.

Sau khi Bát Nhã Đa La viên tịch, Bồ Đề Đạt Ma mới thực hiện ý nguyện của sư phụ cũng là ý nguyện của bản thân nên đã xuất thế để truyền pháp. Nơi cuối cùng của Ngài đến là phía Đông Thổ. Ở đây xảy ra rất nhiều những câu chuyện ly kỳ. Theo cơ duyên Ngài đã gặp Lương Vũ Đế là vua của nước Lương. Vị này rất sùng bái Đạo Phật nên ngay sau khi biết tin Đạt Ma đi qua trốn này liền mời Ngài ở lại truyền giáo. Tuy nhiên sau này khi truyền giáo xong mà không có ai trong chiều đại ngộ được do mỗi người một trí hướng Đạo Phật khác nhau, đạo của nhà vua là đạo bố thí làm điều tốt.

Còn đối với Bồ Đề Đat Ma là thiên về tu chứng, đó là những cái cốt tủy, Đại Thừa Phật Pháp. Đó là nơi giác ngộ của tâm hồn, chính vì biết mình và vua không cùng quan điểm nên Bồ Đề Đạt Ma đã từ biệt và dùng cọng cỏ qua sông Dương tư lên kinh đô của Bắc Ngụy sau đó di chuyển lên phía núi Tung Sơn, ở Thiếu Lâm Tự truyền bá phái thiền tông nổi tiếng của Trung Quốc, Thiếu Lâm Tự cũng là nơi mà đã xảy ra sự tích ngồi thiền 9 năm của Đạt Ma Sư Tổ. Huệ Khả là đệ tử trân truyền của Đạt Ma sau đó.

Trên đây là những điều tóm tắt về sự tích Đạt Ma Sư Tổ, hy vọng sẽ giúp quý bạn đọc hiểu được ngọn ngành về Đạt Ma Sư Tổ.