Phân biệt sự khác nhau giữa cách trang trí tượng phật đẹp hiện nay

Sự khác biệt về cách bài trí tượng phật đẹp ở các vùng miền của nước ta thường có sự khác nhau tạo thành đặc điểm và đặc trưng của mỗi vùng miền. do vậy, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những cách trang trí tượng phật của từng vùng nhé.

1.Miền Bắc tượng phật đẹp như nào?

Những lớp tượng cũng được phân chia theo kiểu lớp kiến trúc tạo ra con đường dọc ngang trong không gian của căn nhà. Tượng thờ được trang trí qua những thời kì song song với việc phát triển của kiến trúc và lí do mà cơ cấu ngôi chùa thay đổi.

Nó khác nhau ở cách bố trí tượng thờ không chỉ ở quy mô của Phật  và bị ảnh hưởng của cả triều phái, do năng lực của sư trụ trì, do nguồn phí ít được cúng tiến bởi tượng. không có một phương pháp nào duy nhất cho cách trưng bày tượng, nhưng có một vài điểm chung giữa cách bài trí tương thờ của những ngôi chùa và được các chuyên gia nghiên cứu câp nhập tới như Trần Lâm Biền, Nguyễn Đăng Huy…

Triết lí vô thường có thể nhìn thấy rõ được trong bài trí thờ miền Bắc, nó là vạn vật luôn thay đổi, không gian và thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai, trong Phật giáo được cho là tam thiên thế giới gồm có trang nghiêm đại kiếp (quá khứ), hiền đại kiếp (hiện tại) và tinh tú đại kiếp (tương lai) . Triết lý đó được thể hiện qua bộ tượng Tam thế phật và vấn đề bài trí tượng thờ theo hàng dọc gồm có tượng Di Đà tam tôn (quá khứ), Thích ca niệm hoa hay còn cho đó là Hoa nghiêm tam thánh (Hiện tại) và Di lặc (thể hiện tương lai). Tiếp  là những hình tượng biểu hiện sự tích Đức Phật, thí dụ như tượng Tuyết Sơn khổ hạnh (khi đức Thích Ca tu luyện khổ hạnh trên núi Tuyết),  hay tượng Thích ca nhập Niết Bàn hoặc đản sanh. Trong khi chùa nào cũng có hình tượng phật đản sinh thì nhiều chùa lại không trang trí tượng Phật nhập Niết Bàn và tượng Di lặc là do ý niệm hiện nay là thời hiện tại, chưa tới tương lai.

Một điểm nổi trội nữa là ở nước ta mọi người là tín ngưỡng đa thần, có nhiều loại tôn giáo và họ đã đưa nhiều thần linh vào thờ cúng trong chùa tạo những dạng chùa tiền thân hậu phật.

2.Cách trưng bày tượng phật tại Miền trung

Việc thờ tổ trong những chùa tại Miền Trung trở thành quan trọng và cần thiết hơn, thường là bàn thờ sư tổ được để ở ngay sau bàn thờ Phật và tạo nên cách thờ Tiền Phật. việc thờ như vậy sẽ đề cao việc thờ cúng tổ tiên và nói nên tầm quan trọng của con người trong việc mở rộng Phật.

Tóm lại, vấn đề trưng bày tượng tại các chùa ở nơi đây là không đồng đều. nhưng thông thường những chùa thờ tượng Di Lặc, Quan Âm hoặc Bồ Tát sẽ mang những ý nghĩa riêng. Những chùa ở Thuận Hóa thường bị ảnh hưởng của phong cách Trung Quốc trong việc tạo Phật cũng như việc trưng bày do vậy nhiều chùa không thờ bộ Tam thế mà chỉ thờ Tam Tôn hoặc Thích ca. một số trường hợp khác biệt hơn như chùa có bàn thờ Quan Thánh và chùa không có bàn thờ Tổ như là chùa Thánh Duyên- Huế.

Cùng với hàng loạt tượng, những tượng thuộc các tôn giáo khác cũng có phần chuyển biến. ở Huế một số chùa ta không thấy tượng Kim Cương hay Mẫu liên hạnh và thế vào đó là họ thờ Thiên Yana và Tiêu diện. xu hương tac tượng thờ ông hoàng bà chúa, quan lại triều Nguyễn có công góp sức cây dựng cho nhà chùa và những vị khai canh khẩn khai gần như là thông dụng ở đây.

3.Sự khác biệt của miền Nam thì bày tượng Phật

Chùa Nam Bộ thông dụng thờ Tổ ngay trong không gian thờ phật. Như chùa Giác Hải (1890), chùa Giác Lâm ở Sài Gòn. Những vị sư tổ có công dương Phật Pháp. Thờ tượng Ðạo Lão cũng gặp ở một số chùa, như thờ Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Ðẩu ở chùa Sắc Tứ Từ Ân . Hay là Miếu thờ Linh Sơn Thánh Mẫu trong khuôn viên chùa Giác Lâm là bằng chứng cho sự cộng sinh của tôn giáo và tín ngưỡng này.

Chùa ở đây thường thờ Thích Ca hoặc Di Đà là chủ yếu. Như chùa Vĩnh Tràng, Tây An thờ Phật A Di Ðà , có thể giải thích vấn đề ít tượng thờ tại Nam Bộ như: Phật giáo Tịnh Ðộ Tông tôn thờ Ðức A Di Ðà làm giáo chủ với cách tu Phật đơn giản nhất, chỉ cần họ niệm nhiều lần tên A Di Ðà Phật là có thể tu Phật và thành Phật. như vậy, với con người Nam Bộ lao động lo cho thực  tế cuộc sống thì đây chính là cách hiệu quả nhất để theo Phật. Còn một số ngôi chùa chỉ tôn đức Thích Ca trên Phật điện có thể là vì ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu Thừa, chỉ tôn thờ 1 mình đức Thích Ca. Những ngôi chùa Nam Bộ là không gian đa dạng tạo ấn tượng thiêng liêng về Phật cứu độ chúng sinh, về luân hồi chuyển kiếp, ở hiền gặp lành.